Meteen naar de inhoud

Privacybeleid

Je hebt de privacyverklaring van MK-optimize voor je. MK-optimize, is gevestigd in Noordwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84161868. Je kunt mij, Marian Kooreman, bereiken via info@mk-optimize.nl.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en mijn daarop aansluitende dienstverlening.  

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze versie van de privacyverklaring is 2 januari 2024. Je bent niet verplicht om jouw (persoons)gegevens aan mij te verstrekken. Maar, jouw weigering om (persoons)gegevens aan mij te verstrekken kan er mogelijk wel toe leiden dat de rechtsverhouding tussen ons niet kan voortduren of tot stand kan komen.

Waar in deze verklaring gesproken wordt over “ik” of “mijn” wordt MK-optimize bedoeld.

In deze verklaring geef ik informatie over hoe ik omga met persoonsgegevens die ik van jou heb ontvangen. Ik zal jouw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken conform de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt (bijvoorbeeld via mijn website).

Hieronder vind je een overzicht van de (persoons)gegevens die ik van jou kan verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • mailadres
 • bedrijfsgegevens
 • bankgegevens
 • social media accountnaam
 • zoom naam
 • gegevens die nodig zijn om mijn werkzaamheden optimaal voor jou te kunnen doen

Social media

Op deze website vind je social media knoppen van LinkedIn, Facebook en Instagram. Het privacystatement van deze social media kanalen is van toepassing op deze knoppen/links. Hieronder kun je lezen hoe de betreffende social media kanalen met jouw privacy omgaan.

LinkedIn

Facebook

Instagram

Wat is het doel en de grondslag van het verwerken van jouw persoonsgegevens?

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het optimaal uitvoeren van onze overeenkomst
 • Het afhandelen van jouw betaling 
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief met jouw toestemming
 • Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om mijn werkzaamheden onder onze overeenkomst uit te kunnen voeren
 • Te voldoen aan mijn wettelijke plicht, zoals gegevens die ik nodig hebben voor mijn belastingaangifte. 

Het bewaren van persoonsgegevens

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld en het nakomen van wettelijke verplichtingen. 

Als je ingeschreven staat voor een nieuwsbrief dan bewaar ik jouw gegevens, totdat jij je weer uitschrijft voor de nieuwsbrief. Na uitschrijving worden jouw gegevens direct verwijderd.

Als je een overeenkomst met mij hebt afgesloten bewaar ik jouw gegevens 7 jaar om te kunnen voldoen aan de fiscale wetgeving.

Verstrek ik gegevens aan derden?

Ik verstrek uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Welke rechten heb jij?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MK-optimize en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou toe te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mk-optimize.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN nummer en pasfoto). Dit ter bescherming van je privacy. Dit kopie verwijder ik direct na afhandeling van jouw verzoek. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen 30 kalenderdagen, op jouw verzoek. Wanneer ik niet aan het verzoek kan voldoen zal ik dat binnen de genoemde termijn aan jou laten weten.

Klachten?

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw (persoons)gegevens tegen te gaan. 

Heb je een klacht over de manier waarop ik met jouw persoonsgegevens ben omgegaan? Laat dit dan aan mij weten via info@mk-optimize.nl. Daarnaast heb je ook altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.